Galleri

Renoverad Shirvan

Ursprungsmått: 125 x 181 cm
Efter renoveringen: 117 x 175 cm

Långsidorna var bortslitna och kunden önskade en förenklad renovering. De skadade långsidorna klipptes och putsades och langettering lades över 2 knutrader. Långsidorna har förstärkts under langetteringen. Langetteringen har gjorts med mörkbrunt garn. En mindre rekonstruktion av en hörna har gjorts. Kortsidorna har kortats in enlighet med långsidemönstret och stoppats med en enfärgad langettering.

 

 

Renoverad Qashqai

 

En gammal qashqai får ny langettering längs långsidorna i de två ursprungliga färgerna. En hörna saknas och rekonstrueras.

 

 

 

 

 

 

Renoverad Qashqai

De yttersta 5 kvadratcentimeter var bortslitna och har rekonstruerats.

Renoverad rysk Kaukasier

 

Detta är en charmerande och färgstark gammal rysk Kaukasier som i sin helhet är i mycket gott skick, bortsett från trampskador samt en tidigare felaktig reparation. Först plockades den gamla reparationen upp och syddes in och kompletterades med nya knutar. Mattan har fått nyslagna långsidor samt partiellt kompletterade fransar. 

 

 

Renoverad Shiraz

 

Totalrenovering av mycket skadad äldre matta där kunden önskade lägga mattan på golvet. Långsidorna var helt sönderslitna.

Kanterna putsades och nytt inslag las in längs långsidorna jämte ett antal nya varptrådar; kanten slogs med ursprunglig tunn, rund kant och slutligen kompletterades mattan med nya knutar.

Renoverad Afshar

Mattan var, trots åldern, i god kondition men varpknutar hade börjat krypa upp ur luggen vilket gav mattan ett prickigt utseende. Varpknutarna har nu tagits bort och botten förstärkts på dessa ställen. Nya ullknutar har kompletterats. Långsidorna har slagits och utslitna fransar har kompletterats med nya.

Renoverad Hamadan/Lilihan

Containerfynd. Hamadanmattan  saknade bägge kortsidor men var i övrigt i gott skick. Rekonstruktion av kortsidorna med ny vit kelim på ena sidan och ny franssida på den andra. De yttersta centimetrarna på bägge sidor har kompletterats med nya knutrader.

Renoverad Kirman salsmatta

Mattan har fått nyslagna långsidor samt partiellt kompletterade fransar. Hörnorna var skadade och har rekonstruerats på dubbel botten.