Jag utför reparationer av handknutna mattor, främst orientaliska mattor:

Bild: Framsida med nya knutar
Skadad kelim förkortas, fransar kompletteras partiellt och ny fläta av samma typ som den borttagna läggs in.

 

För att garantera att en äldre mattas reparationer i senare skede inte färgförändras använder jag i första hand ren, ny, färgäkta ull vid komplettering av nya knutar. Ull-och bomullsfransar infärgas så att de i största mån motsvarar rester av befintliga fransar.

Jag har utbildats i fru Jenny Dahlgrens ateljé i Malmö. Hon är välkänd mattlagerska med 50 års erfarenhet av yrket.

 

Vårda Dina mattor!

Vänta inte för länge med att åtgärda skador. Tänk på att en handknuten matta är ett textilt föremål som kan bli vackrare ju äldre den blir men som också fordrar översyn och underhåll. Generellt kan sägas att en kvalitetsmatta i hemmet behöver omlangettering och kontroll av långsidor och fransar efter 30-50 år och beroende på hur utsatt den är placerad.

 

Reparationsarbete eller konservatorsarbete?

När det gäller antika och unika mattor bör man ifrågasätta om mattan skall repareras. Mattor som även fortsättningsvis skall ligga på golvet bör repareras. Är mattan antik med ett rent antikvitetsvärde kan man diskutera ett konservatorsarbete. I dessa fall hänvisas till närmaste museum eller konservator för rådgivning. Detta gäller mattor som inte längre är lämpade att läggas på golvet eller utsättas för ytterligare slitage.

 

Pälsängerangrepp och malangrepp

Här finns separat frys för angripna mattor. De fryses under 7 dagar i -24 grade

 

Arbetskostnad

Fast pris inkl moms lämnas på beställt arbete.

 

Kontakt

Min verkstad finns sedan tio år på Österlen. 

Kontakta mig gärna. 

Gunilla Romanus, Brantevik
mobil 070-513 1648 
e-post gunillasmattatelje@yahoo.se 
Innehar F-skattesedel.

Uppdaterad: maj 2018